Reflektion:

Ärlig självreflektion är en av nycklarna till byggandet av mental styrka. Att kartlägga egna styrkor och identifiera områden att förbättra kan hjälpa dig att bli starkare.
Samtalen som du har med dig själv spelar en stor roll för ditt allmäna välmående. Orättvis eller överdriven självkritik må vara svårt att undvika helt. Men försök att prata med dig själv som du gör till en pålitlig vän. Det är en viktig ingrediens i byggandet av mental styrka.</p>

<p class=”flow-text”><strong>Utvärdera ditt mindset genom att fråga dig själv:</strong></p>

<p class=”flow-text”>Vilka felaktiga slutsatser drar du om dig själv?</p>

<p class=”flow-text”>Vilka ursäkter tillåter jag mig själv att göra?</p>

<p class=”flow-text”>Vilken är min definition av framgång?</p>

<p class=”flow-text”>Vad säger jag till mig själv när jag “misslyckas”?</p>

<p class=”flow-text”>Vad baserar jag mitt självvärde på?</p>

<p class=”flow-text”>Vad tänker jag när jag blir nobbad?</p>

<p class=”flow-text”>Vilken typ av självtvivel upplever jag?</p>

<p class=”flow-text”>När blir jag överdrivet självsäker?</p>

Responses

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

+