Lite om de hälsovinster du kan förvänta dig av Mindfulness.

Med mindfulness kan du öka ditt fokus, din närvaro, din medvetenhet. Förmågan att koncentrera dig på det du gör just nu kan förbättras avsevärt. Likaså förmågan att upptäcka, observera och släppa distraktioner.

Förutom mycket fokus på andning så är en viktig del att vara uppmärksam med dina sinnen. Att känna, röra, se, höra och smaka. Att zooma in på våra sinnen hjälper oss att vara här och nu. I ögonblicket.

En av de mest fascinerande sakerna med mindfulness är, enligt mig i alla fall, dess potential att förvandla det till synes triviala och vardagliga till något mycket mer, till något mycket större.

4 främsta hälsovinster enligt artikel i Harvard Business Review

* Länk till artikel längre ner

1.Bättre fokus

Mindfulness kan leda till mindre tankspriddhet(mind wandering). Förmågan att stå emot distraktioner blir därför också bättre. Koncentrationsförmågan kan bli bättre. Vilket för med sig rätt fina saker. Som större produktivitet, större närvaro, färre missade ögonblick. Och sannolikt färre missade möjligheter.

2.Lugnare under stress

Öva regelbundet och du kan lära dig att bättre reagera bättre under stress. I det ingår även en större förmåga att inte per automatik tolka vissa saker som hot. Vilket i sin tur betyder att du kan bli bättre på att hålla defensiva och negativa reaktioner borta.  

3.Bättre minne

Framförallt bättre korttidsminne. Något som man bland annat har kunnat mäta hos collegestudenter.

4.Empatisk förmåga

Meditation som medvetet riktar in sig på att odla empati och vänlighet kan lätt leda till ökad omtanke, större generositet och en högre benägenhet att hjälpa andra.

Läs gärna hela artikeln här:

Here´s What Mindfulness Is (and Isn´t) Good For

Fler resurser/fördjupning

Responses

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

+