Den schyssta prestationskulturen?

Bättre prestation, mindre prestation. En prestationskultur som kan få oss att må bättre…och prestera bättre. Just det. Här får du tips, idéer, utmaningar,osv. Jobba smartare, tankesätt, göra mer av det vi prioriterar och gillar, och mindre av det vi inte gillar. Där har du tydliga teman. Där har du en röd tråd. Kanske kan jag sätta igång lite tankar. Kanske kan du utveckla en och annan ny, positiv vana. Kanske kan du frigöra tid. Mycket av det praktiska utgår från studier/forskning, mycket av det övriga är präglat av min egen syn, egna erfarenheter.

Varmt välkommen med egna tankar och idéer, så kan vi göra det här till lite av en slags open source-grej. Följande frågor kan ju vara intressanta att utgå ifrån: Vad anser du vara problematiskt med prestationskulturen idag? Och vad skulle en schysst prestationskultur innebära för dig? Vad skulle den inkludera?

Jag tänkte att vi skulle fortsätta i den andra änden, och prata lite om dess motsats, det som jag upplever vara en i det stora hela väldigt oschysst prestationskultur. Och då tänker jag till exempel på dåliga saker som kan hända när prestation alldeles för mycket tillåts stå i centrum. Det som kan yttra sig i att vi jämför oss onödigt mycket och ofta på felaktiga grunder med andra.

Det som kan yttra sig i avundsjuka, utmattning, stress, kroppshets. Det som kan yttra sig i uttalanden som…”Du är dina prestationer”, “Du är ditt jobb”. Det som kan yttra sig i utvecklandet av en väldigt hård och orättvis relation med sig själv. En känsla av att inte räcka till. En känsla av att alltid sakna något. Svårigheter att vara här och nu. Jag har självt känt och upplevt de flesta av dessa baksidor, vissa mer än andra. På jobbet, i skolan, inom fotbollen, det sociala. Överallt. Och jag vet att vi är många som har det gemensamt.

Den oschyssta prestationskulturen handlar också om slöseri med tid, att inte få ut sitt max, att av olika anledningar inte fokusera tillräckligt mycket på det viktigaste. Att skjuta upp för mycket, att inte ha tålamod. Det där som kan stå i vägen för kvalitet i prestationer.

Allt det där ingår i det jag väljer att kalla för den oschyssta prestationskulturen.

Bättre prestation, mindre prestation.

Tankar om och exempel på vad som jag vill se i en schysst prestationskultur.

En schysst prestationskultur är att fokusera på att jobba smart, snarare än att jobba hårt.

En schysst prestationskultur är att göra en sak åt gången.

En schysst prestationskultur är att förstå varför vi skjuter upp saker, att lära oss vad vi kan göra åt saken.

En schysst prestationskultur är att vägra vara upptagen bara för att alla andra är det.

En schysst prestationskultur är stunder av att göra ingenting.

En schysst prestationskultur är att utsätta sig för saker.

En schysst prestationskultur är att göra saker för första gången.

En schysst prestationskultur är att bygga och vårda en bra relation med sig själv. Att vara snäll mot sig själv, att ha tålamod, att vara konsekvent.

En schysst prestationskultur är återhämtning, vila, stillhet, tid för tanke och reflektion.

Vi pratar mycket vanor och kultur, så saker och ting kommer kanske inte förändras över en natt. Men som jag själv försöker tänka, börja enkelt, börja så enkelt att du inte kan säga nej – och ta det därifrån.

För dig som vill stötta det här projektet ekonomiskt:

Donera. Men bara om det skapar värde för dig!

Ok, peace!