”Det är ironiskt att så många klagar över att de har så lite tid, och sedan prioriterar de som att tid är ändlös. Fokusera i första hand på det som är viktigt, och ofta på inte så mycket mer än så”. – Tim Ferriss

Vad är vi ute efter här? En strävan efter att bli bättre på att fokusera på det vi gör för stunden. Att så mycket som möjligt fokusera på en sak i taget. Och att fokusera på rätt saker.

En bra miljö.

Reklam vill att du ska köpa. Länkarna uppmuntrar dig att klicka. Notifieringar och meddelanden avbryter och vill ha din uppmärksamhet.

Väldigt många saker är i första hand intresserade av att vi agerar till deras fördel. Och det kan minst sagt göra det ganska utmanande för oss.

Miljön och omgivningen spelar stor roll. Vi tror ofta att vi fattar beslut helt själva, men miljön påverkar oss i stor grad. Därför är det naturligtvis bra om vi så mycket som möjligt försöker verka i en bra miljö.

Exempel på miljö att sträva efter?

När du behöver få viktiga saker gjorda: Distraktioner lyser med sin frånvaro. Eller är åtminstone på minimal nivå. Du avbryts därför sällan.

En bra arbetsmiljö handlar också naturligtvis även om själva kulturen på arbetsplatser.

Till exempel – arbetsplatser där du tillåts ha mycket integritet och personligt utrymme. Och där du själv kan bestämma mycket över den fysiska arbetsmiljön.

Förslag.

Tala om för hjärnan att det är dags för arbete.

Skapa eller välj ut miljö som bara associeras med arbete. Ett arbetsrum, en hörna i favoritfiket eller i biblioteket. Om du alltid arbetar på en specifik yta, då associerar hjärnan det området med jobbrelaterade tankar. Och när du tar pauser, lämna gärna arbetsområdet. På så sätt lär du hjärnan när det är tillåtet att koppla av.

Just det här exemplet är förmodligen mest relevant för den som arbetar mycket hemifrån.

 

Aktivitet/Utmaning:

För dig som känner att det kanske behövs och har möjlighet. Skapa en bättre miljö för dig själv. En miljö som gör det så lätt som möjligt att fokusera.

Undvik platser där du lätt slösar tid och är allmänt oproduktiv. Minimera distraktioner. Den miljö vi befinner oss i aktiverar ofta vanor – utan att ditt medvetande märker något.

När du börjar hitta rätt, reflektera gärna: Vad är det som gör att just den miljön fungerar? Hur minimerar du distraktioner?

När du skjuter upp för mycket – fokusera på de små stegen.

Upprepning från avsnittet om prokrastinering/uppskjutning, jag vet, men det passar så bra här.

En rätt vanlig barriär – att betrakta mål som jättehinder. Och att tänka på hur enormt mycket som kommer krävas för att nå mållinjen. Många mål tar åtminstone veckor till månader att slutföra, ofta längre än så.

Om du känner att detta är ett problem – testa att bryta ned målen i mindre delar. Fokusera på små steg. Och försök att vara konsekvent med det.

Övning/utmaning: Testa att bryta ned mål eller uppgifter i miniminivåer. Gör det så lätt som möjligt att komma igång. Några exempel: Skriv minst 5 meningar. Gör minst 5 armhävningar. Lär dig att koda minst 20 minuter om dagen. Och så vidare. Med den här simpla tekniken gör du det inte bara mycket lättare för dig själv att komma igång – du gör det även lättare att fortsätta.

Hoppa över om du fastnar.

När du märker att du fastnar på något för länge – hoppa över.

Du kommer helt enkelt inte vidare, det känns för svårt just nu – hoppa över. Skippa och återvänd senare. Fokusera istället din uppmärksamhet på något du kan göra istället. På de enklare delarna.

Två enkla strategier som kan vara till stor hjälp.

Kartlägg distraktioner.

Hur ofta blir du distraherad? Under en timme? I olika miljöer? Vad är det som distraherar?

Fråga dig själv regelbundet: Hur spenderar jag egentligen min tid? Och hur kan jag använda den bättre?

Om du vill fokusera mer på det som verkligen är viktigt, då kan det vara nyttigt att kartlägga vilka aktiviteter och personer som slösar för mycket av din tid och energi.

Att kanske fundera lite på – vilka är de tre vanligaste orsakerna till att du distraheras?

Fundera sedan ut hur du kan förhindra dessa saker från att distrahera i fortsättningen.

Bra hjälpmedel:

https://www.rescuetime.com/

 

 

Meditation – att praktisera fokus.

Yes, det måste nämnas även här.  Eftersom att meditera på många sätt är att praktisera just fokus.

Läs mer här: Mindfulness och meditation för nybörjare

Nyttiga digitala verktyg och hjälpmedel:

”New Tab page that gives you a moment of calm and inspires you to be more productive.
Get inspired with a daily photo and quote, set a daily focus,
and track your to-dos. Eliminate distractions and beat procrastination with a reminder of your focus for the day on every new tab.”

Momentum

”Focus is a Mac menu-bar app that helps you find your zen. One click creates an optimal work environment.”

https://heyfocus.com/

StayFocused:

”StayFocusd är ett gratis Chrome-tillägg där du som användare blockerar webbplatser från att laddas. StayFocusd erbjuder ett “nuclear option” som blockerar alla webbplatser. Bra när du verkligen behöver arbeta här och nu. Du kan även välja “SmartBomb”, som blockerar innehåll som video och bilder.”

http://bit.ly/1dObKPO

Freedom:

”Freedom är en annan webbplats-blockerare, den ende(?) som fungerar med iPhone och iPad. Freedom kan stänga ner Internet om så önskas. Perfekt när du vill hålla fokus på en uppgift.”

https://freedom.to/

Rescue Time:

”With so many distractions and possibilities in your digital life, it’s easy to get scattered.

RescueTime helps you understand your daily habits so you can focus and be more productive.”

https://www.rescuetime.com/

Fler verktyg? Dela gärna med dig!