Månad: november 2017

Loading...
Nov 20

Zanshin/Fokus

Zanshin/Fokus: Hur du siktar betyder allt.</h4> <p class=”flow-text”> Stora mästare inom bågskytte brukar predika att allting handlar om att sikta. Var du placerar dina fötter, hur du håller i bågen och hur din andning är när du släpper iväg pilen. Och slutresultatet blir därefter.</p> <p class=”flow-text”> <strong>Välkommen till Zanshin – </strong>den fullständiga medvetenheten om kropp…

Loading...
Nov 20

Reflektion

Reflektion: Ärlig självreflektion är en av nycklarna till byggandet av mental styrka. Att kartlägga egna styrkor och identifiera områden att förbättra kan hjälpa dig att bli starkare. Samtalen som du har med dig själv spelar en stor roll för ditt allmäna välmående. Orättvis eller överdriven självkritik må vara svårt att undvika helt. Men försök att…